Redakcja „Głosu Floriańskiego”
Żywiec - Zabłocie
W Wigilię Bożego Narodzenia, przypadającą w niedzielę, 24 grudnia 1995 r. ukazał się 1. numer naszego parafialnego dodatku do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło". Dodatek nosi tytuł „Głos Floriański". Wydawanie dodatku parafialnego dojrzewało przez cały rok. Podjęcie decyzji drukowania czasopisma co tydzień wymagało odwagi. Odważnym stał się ks. Marek Studenski, który zaopiekował się Zespołem Redakcyjnym i podjął się przepisywania artykułów na swoim komputerze (zapis w kronice parafialnej).

W archiwum parafialnym na półce stoją oprawione roczniki „Głosu Floriańskiego". Zawierają one bogactwo informacji o naszej parafii, o jej historii i aktualnych wydarzeniach. Drukowane artykuły inspirują do pogłębienia swej wiary, postawy moralnej i dążenia do świętości. Ich autorzy dzielą się bogactwem swego umysłu i serca z czytelnikami, a Zespół Redakcyjny pod opieką ks. Michała Marka  z niesłabnącą odwagą wydaje kolejne numery.