Patronowie parafii
Żywiec - Zabłocie

Święty Florian, urodził się 4 maja 304 r., jest jednym z najpopularniejszych świętych Europy Środkowej.

Był żołnierzem rzymskim i dobrowolnie przedstawił się prefektowi Lorch (Lauracum) jako chrześcijanin, wiedząc o tym, że czterdziestu jego towarzyszy broni – także wyznawców Chrystusa – zostało uwięzionych. Gdy odmówił złożenia ofiary bożkom, wrzucono go do rzeki Anizy (Enns) z kamieniem młyńskim u szyi. Orzeł czuwał nad jego ciałem, które utknęło na skale, a pewna pobożna kobieta, wdowa Waleria, pochowała go tam, gdzie dziś wznosi się klasztor augustianów od św. Floriana i miasto St. Florian. Przez swoją śmierć w rzece, której wody gaszą ogień, jest wzywany przeciw pożarom, piorunom, oparzeniom i płomieniom czyśćca. Ikonografia polska najczęściej przedstawia św. Floriana jako rzymskiego oficera z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego ogień w czasie pożaru domów, czy też kościoła. Trzeba bowiem pamiętać, że pożary należały do wieku XIX do najpospolitszych plag, nawiedzających przeważnie drewniane osady polskie.

Tak też było w Żywcu – Zabłociu. Już na początku XIX wieku zbudowano tutaj kaplicę poświęconą św. Florianowi. W 1895 r. powstało Towarzystwo Św. Floriana, którego staraniem kaplica została podwyższona przez dobudowanie wieży. Ciekawa rzecz, że wówczas plaga pożarów prawie że ustała. Kiedy wreszcie w 1935 r. rozpoczęto budowę kościoła w Żywcu-Zabłociu, nie było wątpliwości, że jego patronem miał zostać św. Florian. Dnia 10 kwietnia 1956, rok po konsekracji kościoła, biskup krakowski Franciszek Jop ofiarował dla świątyni relikwie św. Floriana, podpisując i potwierdzając pieczęcią świadectwo ich autentyczności (Kuria Krakowska nr 2160/56).

W 1998 r. z inicjatywy Akcji Katolickiej postawiony został przed kościołem pomnik z brązu przedstawiający św. Floriana. Było to wotum wdzięczności za pół wieku istnienia parafii. Jubileusz 30-lecia obchodziła wówczas Państwowa Straż Pożarna w Żywcu, mająca swą siedzibę na terenie naszej parafii. Oba jubileusze obchodzone były razem pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza naszej diecezji. Strażacy cieszą się, że mają tak blisko swojego Patrona. Parafianie i mieszkańcy Żywiecczyzny uważają ich za pomocników św. Floriana. Odpust ku czci św. Floriana obchodzony jest w sam dzień jego męczeńskiej śmierci – 4 maja.
Adres internetowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu: www.zywiec.kppsp.gov.pl

Módlmy się:
Święty Florianie, nieustraszony Męczenniku Chrystusowy, przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych, Ciebie wybrano na Patrona naszej Parafii. Prosimy Cię, abyś tak jak dawniej wyjednywał łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym Obrońcą i Orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszelkiego złego. Wypraszaj nam potrzebne łaski oraz cnotę męstwa, abyśmy przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na uczestnictwo w chwalebnym triumfie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Kult Matki Bożej Częstochowskiej w Żywcu - Zabłociu sięga XIX w. Od 1868 r. mieszkańcy Zabłocia, należący wówczas do parafii w Żywcu, mieli w kościele św. Krzyża własny ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i nim się opiekowali.

Po zbudowaniu własnego kościoła i erygowaniu parafii w r. 1948 r. udali się z pielgrzymką na Jasną Górę z nowym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, by go tam poświęcić. Po powrocie został umieszczony w głównym ołtarzu kościoła parafialnego. W 1952 r. Ksiądz Prymas wyraził zgodę na odprawianie Odpustu w dniu 26 sierpnia. I tak Maryja z Jasnej Góry stała się Współpatronką kościoła obok św. Floriana.
Od tego czasu w każdą sobotę odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej z dziecięcą ufnością, że NMP Jasnogórska wyprosi kapłanom i wiernym potrzebne łaski do przemiany serc. Co roku parafianie licznie pielgrzymują na Jasną Górę, włączając się m.in. w pieszą i autokarową pielgrzymkę żywiecką.

W 2001 r. obraz NMP Jasnogórskiej znajdujący się w głównym ołtarzu naszego kościoła został ozdobiony tzw. sukienką wraz z koronami. Parafianie w ten sposób uczcili swoją Patronkę w duchu dziękczynienia za otrzymywane łaski. Co roku obchodzony jest Odpust ku czci NMP Częstochowskiej w sam dzień uroczystości – 26 sierpnia.

Z okazji 50-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu odbędzie się w roku liturgicznym 2006/2007 peregrynacja Jasnogórskiego Obrazu w domach rodzinnych. W tym celu zostały poświęcone na Jasnej Górze cztery obrazy NMP Jasnogórskiej dla czterech rejonów parafii.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych: spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.