Klub AA Grojec
Żywiec - Zabłocie
Inauguracyjne spotkanie Klubu Anonimowych Alkoholików „Grojec” odbyło się w Domu Katechetycznym w Żywcu – Zabłociu w dniu 29 września 1997 r. Klub ten działał już od pięciu lat w Żywcu, musiał jednak opuścić lokal przy ul. Wesołej 1 i znalazł schronienie w parafii Św. Floriana.
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.00; w ostatni poniedziałek miting jest otwarty dla wszystkich; rozpoczynają je następującą modlitwą: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, mądrości, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.

Członkowie Klubu zapraszają kapłana na niektóre mitingi, a także zamawiają dziękczynne Msze święte w rocznicę podjęcia abstynencji. Opiekunem Klubu jest proboszcz parafii. Anonimowi alkoholicy poprzez świadectwo życia promują trwanie w trzeźwości i radują się każdym nowym dniem. Warto w ich intencji modlić się i ofiarować osobiste przyrzeczenia trzeźwości i abstynencji.