Koło Misyjne Dorosłych
Żywiec - Zabłocie
Koło Misyjne im. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Żywcu – Zabłociu powstało w 1993 r. Opiekunem jest ks. proboszcz Stanisław Kozieł. Pierwszą przewodniczącą była p. Władysława Wnętrzak. Od 2000 r. przewodniczącą była p. Wanda Szrajner. Od roku 2017 przewodniczącą jest p. Janina Czulak, zastępcą - p. Lucyna Kłusak, skarbnikiem - p. Krystyna Sandok, animatorem modlitwy - p. Anna Stankowska, rewidorem - p. Małgorzata BIernat.

Zgodnie z powiedzeniem patronki „Wspomagać misje to nic innego jak pracować nad zbawieniem dusz ludzkich”, członkinie Koła zobowiązały się do niesienia pomocy duchowej i materialnej rodakowi ks. Konradowi Capucie, który wyjechał w 1985 r. na misje do Afryki i pracuje w Shirati, w Tanzanii.

Spotkania modlitewne odbywają się w 1-szą sobotę miesiąca o godz. 7.00. Oprócz dobrowolnych składek członkowskich Koło Misyjne organizuje zbiórkę ofiar do puszek i sprzedaż kalendarzy na rzecz misji w Afryce. Ofiary te są wielką pomocą dla ks. Konrada w budowaniu kościoła parafialnego w Shirati i w prowadzeniu założonej przez niego szkoły parafialnej.

Nawiązany został również listowny i modlitewny kontakt ze „Wspólnotą Wdów” z parafii ks. Konrada. Ukazujące się na łamach „Głosu Floriańskiego” artykuły o tematyce misyjnej zachęcają parafian do angażowania się w dzieło misyjne.

Radością dla Koła Misyjnego i całej wspólnoty parafialnej jest każdorazowy (co trzy lata) przyjazd misjonarza rodaka na zasłużony urlop. Po odpoczynku w Polsce głos serca wzywa ks. Konrada do powrotu na afrykański ląd do jego parafialnej rodziny, której jest proboszczem.

Wielkim przeżyciem był przyjazd ks. Konrada z dziećmi-sierotami ze stacji misyjnej w Shirati w czerwcu 2011 r. Świadczą o tym słowa przewodniczącej: Spotkanie Koła Misyjnego z afrykańskimi dziećmi było niezwykle radosne. Spotkaliśmy się już na Mszy świętej porannej i od razu urzekły nas swoim śpiewem i grą na instrumentach. Później podczas śniadaniu na plebanii potrafiły się witać i uśmiechać do nas, jakby nas znały od dawna. Poprawnie zachowywały się przy stole. Jadły, podpatrując nasze zachowanie. Znały niektóre formy grzecznościowe, np. "Dziękuję", „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Były rozbrajająco wesołe i szczere. Okazując nam szacunek, głaskały po głowie, przytulały się i mówiły: "mama - mama". Urzekły nas swoją rozbrajającą grzecznością i szczerością. W ten sposób dziękowały nam za duchową adopcję, dzięki której mogą żyć godnie i uczyć się. Myśmy odwzajemniały ich uczucia.

W lipcu 2012 r. delegacja naszego Koła Misyjnego odwiedziła Shirati. Kiedy postawiliśmy pierwsze kroki na  ziemi afrykańskiej, dało się zauważyć, że wokoło wszystko było inne, kultura, zachowanie ludzi, ogólnie wielki gwar i chaos. Przemieszczając się w kierunku misji, mieliśmy okazję zobaczyć domy afrykańskie, jak wyglądają ulice, wioski i miasta. Po przybyciu na miejsce docelowe w godzinach wieczornych wyczekiwali na nas mieszkańcy misji wraz z dziećmi i dziewczynki które gościły w naszej parafii. Było to bardzo gorące i serdeczne przyjęcie.

Zmarłe członkinie Koła Misyjnego: Teresa GOŁEK † 25.07.1997, Stanisława SZCZOTKA † 16.02.2000, Władysława WNĘTRZAK † 8.06.2000, Irena KUMOREK † 21.07.2003, Zofia DUTKA † 31.01.2006, Władysława BIEL † 9.07.2006, Zofia BARCIK † 6.03.2008, Stefania PAJĄK † 6.01.2009, Stanisława NOWAK † 19.09.2010, Anna CAPUTA † 19.09.2010, Krystyna SZYMIK † 14.06.2012, Emilia CZARNOTA † 17.12.2013
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...