Koło Misyjne Dorosłych
Żywiec - Zabłocie
Koło Misyjne im. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Żywcu – Zabłociu powstało w 1993 r. Opiekunem jest ks. proboszcz Stanisław Kozieł. Pierwszą przewodniczącą była p. Władysława Wnętrzak. Od 2000 r. przewodniczącą była p. Wanda Szrajner. Od roku 2017 przewodniczącą i animatorem modlitwy była p. Janina Czulak, zastępcą - p. Lucyna Kłusak, skarbnikiem - p. Krystyna Sandok, rewidorem - p. Małgorzata Biernat. Od 2022 r. przewodniczącą i animatorem modlitwy jest p. Barbara Gluza.

Zgodnie z powiedzeniem patronki „Wspomagać misje to nic innego jak pracować nad zbawieniem dusz ludzkich”, członkinie Koła zobowiązały się do niesienia pomocy duchowej i materialnej rodakowi ks. Konradowi Capucie, który wyjechał w 1985 r. na misje do Afryki i pracuje w Shirati, w Tanzanii.

Spotkania modlitewne odbywają się w 1-szą sobotę miesiąca o godz. 7.00. Oprócz dobrowolnych składek członkowskich Koło Misyjne organizuje zbiórkę ofiar do puszek i sprzedaż kalendarzy na rzecz misji w Afryce. Ofiary te są wielką pomocą dla ks. Konrada w budowaniu kościoła parafialnego w Shirati i w prowadzeniu założonej przez niego szkoły parafialnej.

Nawiązany został również listowny i modlitewny kontakt ze „Wspólnotą Wdów” z parafii ks. Konrada. Ukazujące się na łamach „Głosu Floriańskiego” artykuły o tematyce misyjnej zachęcają parafian do angażowania się w dzieło misyjne.

Radością dla Koła Misyjnego i całej wspólnoty parafialnej jest każdorazowy (co trzy lata) przyjazd misjonarza rodaka na zasłużony urlop. Po odpoczynku w Polsce głos serca wzywa ks. Konrada do powrotu na afrykański ląd do jego parafialnej rodziny, której jest proboszczem.

Wielkim przeżyciem był przyjazd ks. Konrada z dziećmi-sierotami ze stacji misyjnej w Shirati w czerwcu 2011 r. Świadczą o tym słowa przewodniczącej: Spotkanie Koła Misyjnego z afrykańskimi dziećmi było niezwykle radosne. Spotkaliśmy się już na Mszy świętej porannej i od razu urzekły nas swoim śpiewem i grą na instrumentach. Później podczas śniadania na plebanii potrafiły się witać i uśmiechać do nas, jakby nas znały od dawna. Poprawnie zachowywały się przy stole. Jadły, podpatrując nasze zachowanie. Znały niektóre formy grzecznościowe, np. "Dziękuję", „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Były rozbrajająco wesołe i szczere. Urzekły nas swoją rozbrajającą grzecznością i szczerością.

W lipcu 2012 r. delegacja naszego Koła Misyjnego odwiedziła Shirati: Kiedy postawiliśmy pierwsze kroki na  ziemi afrykańskiej, dało się zauważyć, że wokoło wszystko było inne, kultura, zachowanie ludzi, ogólnie wielki gwar. Po przybyciu na miejsce docelowe w godzinach wieczornych wyczekiwali na nas mieszkańcy misji wraz z dziećmi i dziewczynkami, które gościły w naszej parafii. Było to bardzo gorące i serdeczne przyjęcie. Osoby przyjmujące w swych domach gości z Tanzanii, czy te, które miały okazję odwiedzić misję, po dziś dzień wspominają czas spędzony z wspólnotą jako niezwykłe doświadczenie.

W październiku 2018 roku księża z naszej parafii wzięli udział w uroczystości konsekracji nowej świątyni Matki Bożej Zwycięskiej w parafii naszego misjonarza ks. Konrada Caputy. Mieli okazję na własne oczy przekonać się, jak piękna jest nowa świątynia. Z wielką dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o tym wydarzeniu bardzo ważnym dla mieszkańców Shirati i tańzańskiej  diecezji Musoma. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim budowniczym, darczyńcom, osobom modlącym się o powodzenie wysiłków budowy. Dzięki ich zaangażowaniu i Bożej pomocy, chrześcijanie w Shirati mogą cieszyć się swym kościołem.

Rok 2020 niestety przystopował trochę nasze działania - pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu także na działalność Koła Misyjnego, które zawiesiło tymczasowo comiesięczne spotkania. Nie oznacza to jednak zaprzestania działalności -  nie ustajemy w modlitwie i duchowej łączności z misją w odległej Tanzanii, dodajemy tylko nowe intencje w naszej modlitwie i zawierzamy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek Opatrzności Bożej. I zastanawiamy się, jak lepiej wspierać naszych braci i siostry z Afryki, a każdego chętnego do współpracy i udziału w tym pięknym dziele zapraszamy do nas!

Zmarłe członkinie Koła Misyjnego: Teresa GOŁEK † 25.07.1997, Stanisława SZCZOTKA † 16.02.2000, Władysława WNĘTRZAK † 8.06.2000, Irena KUMOREK † 21.07.2003, Zofia DUTKA † 31.01.2006, Władysława BIEL † 9.07.2006, Zofia BARCIK † 6.03.2008, Stefania PAJĄK † 6.01.2009, Stanisława NOWAK † 19.09.2010, Anna CAPUTA † 19.09.2010, Krystyna SZYMIK † 14.06.2012, Emilia CZARNOTA † 17.12.2013, Stanisława ADAMEK † 20.04.2019

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...