Duszpasterstwo Głuchoniemych
Żywiec - Zabłocie
Od 1956 r. przy parafii Św. Floriana w Żywcu istnieje Duszpasterstwo Głuchoniemych. Swoim zasięgiem obejmuje całą Żywiecczyznę. Jego założycielem i pierwszym duszpasterzem był ks. Jerzy Bryła, ówczesny wikariusz w Rajczy. 3 września 2006 r. odbyły się uroczystości 50 – lecia Duszpasterstwa, w których udział wzięli: ks. infułat Jerzy Bryła, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, ks. Waldemar Niemiec, ks. Tomasz Wojtyła oraz miejscowi duszpasterze: ks. proboszcz Stanisław Kozieł i ks. Adam Hopciaś.

Podstawową formą duszpasterstwa jest comiesięczna Msza święta w I niedzielę miesiąca o godz. 14.00, poprzedzona spowiedzią świętą. Po Mszy świętej odbywają się w sali katechetycznej spotkania towarzyskie oraz uroczyste spotkania przy wigilijnym i wielkanocnym stole i z okazji św. Mikołaja. Organizowane są również pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze. Obecnie, od 2021 r. opiekę duszpasterską nad grupą pełni ks. Michał Marek.