Duszpasterze
Żywiec - Zabłocie
Ks. prałat Stanisław Kozieł - proboszcz
Urodził się 6 października 1948 r. w Czańcu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w 1966 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku studiów został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która trwała dwa lata - w Szczecinie. Po jej ukończeniu wrócił do Krakowa, by kontynuować studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r. z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły.
Był wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej w latach 1973 -1975, parafii Narodzenia NMP w Żywcu w latach 1975 - 1981 i parafii Św. Barbary w Bielsku-Białej w latach 1981 - 1986. W tej ostatniej parafii w 1986 r. został przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego mianowany proboszczem i pełnił tę funkcję do roku 1994 r., starając się o odnowienie i zabezpieczenie przed pożarem zabytkowego drewnianego kościoła. W 1994 r. został mianowany przez księdza biskupa Tadeusza Rakoczego proboszczem parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu.
Oprócz obowiązków proboszczowskich pełni funkcję dziekana dekanatu żywieckiego. Od 1997 r. jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Żywiec oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Podbeskidzie w Żywcu. W 2002 r. został mianowany kapelanem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. O 2013 r. jest diecezjalnym duszpasterzem rolników. Powyższe funkcje określają zakres obowiązków i działań wykonywanych w duchu powołania kapłańskiego: „Każdy kapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5,1).

Ks. dr Marek Studenski
Urodził się 24 sierpnia 1970 r. w Cieszynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego i został skierowany do parafii Św. Floriana w Żywcu–Zabłociu.
W 1998 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył w roku 2001. Od święceń kapłańskich jest związany z naszą parafią – najpierw jako wikariusz, później jako student, a od 2002 r. wspomaga kapłańską posługą duszpasterzy parafii będąc pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej oraz wykładowcą Instytutu Teologicznego i Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od 2008 r. Jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. 1 września 2015 r. został mianowany wikariuszem generalnym diecezji bielsko-żywieckiej. Jest również konsultorem Komisji ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Współpracuje z Radą Szkół Katolickich.
Prowadzi w naszej parafii Zespół Redakcyjny „Głosu Floriańskiego od grudnia 1995 r., jest opiekunem Grupy Maryjnej Św. Ludwika Grignion de Montfort oraz Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Ks. mgr Klaudiusz Dziki
Urodzony 17.02.1975 r. w Bielsku-Białej. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego i przyjął świecenia kapłańskie w 2003 r. w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej (w swojej rodzinnej parafii). Był wikariuszem parafii Św. Marcina w Radziechowach w latach 2003-2007 oraz wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu w latach 2007-2010. Od 28 sierpnia 2010 r. jest wikariuszem parafii Św. Floriana w Żywcu-Zabłociu.
Jest katechetą w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, duszpasterzem głuchoniemych, moderatorem Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła oraz kapelanem Hospicjum Św. Faustyny.

Ks. mgr Przemysław Gorzołka - wikariusz
Pochodzi z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza wstępującego do nieba w Istebnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk JE Ks. Bpa Romana Pindla w katedrze p.w. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w dniu 28 maja 2016 r. Jego mottem na obrazku prymicyjnym są słowa "Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie (Ps 23,1). Swoją pracę duszpasterską w parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu rozpoczął od wygłoszenia kazań i odprawienia sumy odpustowej ku czci NMP Częstochowskiej, Współpatronki parafii.

Ks. mgr Filip Magiera - wikariusz
Pochodzi z parafii Św. Jakuba Apostoła w Rzykach. Przyjął święcenia kapłańskie 27 maja 2017 r. w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk J. E. Ks. Bpa Romana Pindla. Jego mottem prymicyjnym są słowa: "Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść" (Jr 20,7).  Swoją posługę duszpasterską w parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu rozpoczął od wygłoszenia kazań i odprawienia Sumy Odpustowej ku czci NMP Częstochowskiej, Współpatronki parafii.