Duszpasterze
Żywiec - Zabłocie
Ks. prałat Stanisław Kozieł - proboszcz
Urodził się 6 października 1948 r. w Czańcu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w 1966 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku studiów został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która trwała dwa lata - w Szczecinie. Po jej ukończeniu wrócił do Krakowa, by kontynuować studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r. z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły. Był wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej w latach 1973 -1975, parafii Narodzenia NMP w Żywcu w latach 1975 - 1981 i parafii Św. Barbary w Bielsku-Białej w latach 1981 - 1986. W tej ostatniej parafii w 1986 r. został przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego mianowany proboszczem i pełnił tę funkcję do roku 1994 r., starając się o odnowienie i zabezpieczenie przed pożarem zabytkowego drewnianego kościoła. W 1994 r. został mianowany przez księdza biskupa Tadeusza Rakoczego proboszczem parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu.  Oprócz obowiązków proboszczowskich pełni funkcję dziekana dekanatu żywieckiego. Od 1997 r. jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Żywiec oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Podbeskidzie w Żywcu. W 2002 r. został mianowany kapelanem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Od 2013 r. jest diecezjalnym duszpasterzem rolników. W 2016 r. został mianowany kapelanem Oddziału Rejonowego w Żywcu  Polskiego Związku Emerytów, Rencisztów i Inwalidów. W 2021 r. został mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie żywieckim. Powyższe funkcje określają zakres obowiązków i działań wykonywanych w duchu powołania kapłańskiego: „Każdy kapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5,1).

Ks. dr Marek Studenski
Urodził się 24 sierpnia 1970 r. w Cieszynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego i został skierowany do parafii Św. Floriana w Żywcu–Zabłociu. W grudniu 1995 r. założył Parafialny Zespół Redakcyjny tygodnika "Głos Floriański". W 1998 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył w roku 2001. Od święceń kapłańskich jest związany z naszą parafią – najpierw jako wikariusz, później jako student. Od 2002 r. wspomagał kapłańską posługą naszą parafię jako pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej i wykładowca Instytutu Teologicznego i Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej.W 2008 r. został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.  1 września 2015 r. został mianowany wikariuszem generalnym diecezji bielsko-żywieckiej. Jest również konsultorem Komisji ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Współpracuje z Radą Szkół Katolickich.

Ks. mgr Klaudiusz Dziki
Urodzony 17.02.1975 r. w Bielsku-Białej. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego i przyjął świecenia kapłańskie w 2003 r. w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej (w swojej rodzinnej parafii). Był wikariuszem parafii Św. Marcina w Radziechowach w latach 2003-2007 oraz wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu w latach 2007-2010. Od 28 sierpnia 2010 r. do 26 sierpnia 2017 r. był wikariuszem w naszej parafii Św. Floriana w Żywcu-Zabłociu. Obecnie jest rezydentem w naszej parafii spełniając posługę sędziego w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej. Jest katechetą w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, moderatorem Ruchu Wiara i Światło oraz kapelanem Hospicjum Św. Faustyny.

Ks. mgr Jakub Michalik - wikariusz
Pochodzi z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach. Przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 2020 r. w kościele Św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach z rąk J. E. Ks. Bpa Romana Pindla i jako neoprezbiter został skierowany do naszej parafii. Jego zawołaniem prymicyjnym są słowa: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" (Hbr 12,2). Praktykę diakońską odbył w parafii Św. Macieja Apostoła w Bielanach. Temat pracy magisterskiej: "Prawa i obowiązki chrześcijanina jako obywatela w świetle społecznego nauczania Kościoła". Jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza - ministrantów i lektorów, Oazy Rodzin, Koła Caritas  i Harcerzy.

Ks. mgr Michał Marek - wikariusz
Pochodzi z parafii Św. Jakuba w Szczyrku. Przyjął święcenia kapłańskie 27 maja 2017 r. w kościele Św. Maksymilianaa w Bielsku-Białej z rąk J. E. Ks. Bpa Romana Pindla. Jego zawołaniem prymicyjnym są słowa: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców" (1 Kor 1,27). Jako neoprezbiter był wikariuszem w parafii Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie. Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął od odprawienia Sumy Odpustowej i wygłoszenia kazań w dniu 26 sierpnia 2021 r. Jest opiekunem Wspólnoty Służebnica Ducha, Dzieci Maryi, Oratorium "Owieczka", duszpasterzem Głuchoniemych oraz redaktorem "Głosu Floriańskiego".

Ks. mgr Robert Oczkowski - wikariusz
Pochodzi z parafii Św. Wojciecha BM w Bulowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2022 r. w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk J. E. Ks. Bpa Romana Pindla i jako neoprezbiter został skierowany do naszej parafii 27 sierpnia 2022 r. Jego zawołaniem prymicyjnym są słowa:"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12,21). Temat pracy magisterskiej: "Patriotyzm w życiu i nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki". Praktykę diakońską odbył w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął od Wygłoszenia kazań i odprawienia Sumy Odpustowej w dniu 26 sierpnia 2022 r. Jest opiekunem Oazy Młodzieży, Kręgu Biblijnego i Róż Różańcowych.