Świetlica Środowiskowa dla Dzieci
Żywiec - Zabłocie
Pierwsze spotkanie dzieci w świetlicy parafialnej odbyło się 2 grudnia 1997 r. Opieki nad 25-osobową grupą podjęli się członkowie Akcji Katolickiej wraz z wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej nr 1. W 2013 r. ówczesny opiekun świetlicy dał jej nazwę "Oratoriumj Owieczka". Pieczę nad świetlicą sprawuje obecnie ks. Michał Marek. Spotkania odbywają się wi środy w godz. 16.00 – 18.00.

Zajęcia w świetlicy parafialnej lubiane są przez dzieci. Dzięki nim integrują się w grupie, kształtują swoje postawy moralne i rozwijają zdolności artystyczne. Podczas tych spotkań mogą spożyć smaczny podwieczorek. Dzieci cieszą się bardzo z upominków otrzymywanych w dniu św. Mikołaja.