Kościół parafialny i obiekty kultu
Żywiec - Zabłocie

NNowoczesna i funkcjonalna świątynia p.w. św. Floriana, orientowana, wybudowana na planie krzyża, nawiązuje do stylu romańskiego. Autorem projektu był architekt Bronisław Błasiak z Żywca, a budowniczym Józef Cader z Kalnej.

We wnętrzu kościoła na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się w ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Częstochowskiej w otoczeniu pięciu tajemnic radosnej części różańca świętego, z płaskorzeźbami św. Floriana oraz św. Rafała Kalinowskiego po bokach.

Na bocznych ścianach prezbiterium wymalowane są dwa obrazy ścienne przedstawiające Chrystusa nauczającego w łodzi oraz Chrystusa z dwoma uczniami w Emaus, a na filarach przednich w nawie kościoła – obrazy św. Jana Pawła II oraz św. Maksymiliana – wykonał je artysta malarz Wiesław Wnętrzak z Bielska-Białej.

Dwa ołtarze boczne w nawie poprzecznej wykonane zostały techniką mozaikową przez panią architekt Bogdanę Drwal z Tarnowa. Jeden z nich, w kaplicy północnej, poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (figura). W kaplicy południowej znajduje się chrzcielnica, a nad nią mozaika ze sceną Chrztu Jezusa w Jordanie.

Do modlitwy w kościele nastrajają także obrazy: Pana Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Józefa, św. Faustyny, św. O. Pio oraz figury: Dzieciątka Jezus, Matki Bożej Fatimskiej, św. Antoniego, św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Floriana i św. Jacka.

W świątyni znajdują się liczne okna witrażowe. W prezbiterium podziwiać można wizerunki: św. Floriana, Matki Boskiej, św. Stanisława BM, św. Józefa z Dzieciątkiem, św. Anny z Maryją Panną w wieku dziecięcym; w oknach nawy poprzecznej: Pana Jezusa nauczającego w otoczeniu dzieci, hołd składany przez świętych Pańskich Królowej Korony Polskiej oraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza i Trójcę Świętą.

Ponadto na ścianach bocznych nawy głównej wiszą oryginalne płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej. Na chórze umieszczone są 25-głosowe organy firmy Bernackiego z Krakowa, a na tylnej ścianie przedstawiona jest św. Cecylia z dwoma aniołami.

Pod chórem wmurowano tablicę pamiątkową ku czci zasłużonego dla parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu ks. prałata Stanisława Słonki (1898-1975) – budowniczego tutejszego kościoła, który pełnił tutaj obowiązki duszpasterskie przez 38 lat. Pod wieżą znajduje się kaplica poświęcona Matce Boskiej z Lourdes. Przy wejściu do kościoła umieszczona jest tablica upamiętniająca składanie przysięgi w tutejszym kościele przez żołnierzy Armii Krajowej.


Na schludnie utrzymanym placu kościelnym warte zobaczenia są:

pomnik św. Floriana wykonany z brązu przez artystę rzeźbiarza Czesława Dźwigaja, poświęcony 4 V 1998 przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej oraz zabytkowa figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na kolumnie toskańskiej, ufundowana w 1796 r. przez Macieja Witka oraz Tadeusza Janeckiego (do wybuchu II wojny światowej stała przy głównej ulicy Zabłocia).

Naprzeciwko kościoła przy ul. Browarnej znajduje się murowana kaplica p.w. św. Floriana, którą wybudowano na początku XIX w. W jej wnętrzu znajduje się niewielki ołtarz z dwiema kolumienkami i obrazem Patrona tutejszej wspólnoty parafialnej. W 2004 r. z okazji jubileuszu 1700-lecia męczeńskiej śmierci św. Floriana kapliczka ta została starannie odrestaurowana.

Ponadto obok przydrożnego krzyża naprzeciwko kościoła dwie marmurowe tablice przypominają o wysiedlaniu Polaków z żywiecczyzny podczas wojny oraz zlikwidowaniu 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w 1946 r.

Po drugiej stronie stacji kolejowej znajduje się cmentarz parafialny założony w 1948 r. Znajduje się na nim kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Obok parafialnego cmentarza położony jest żydowski cmentarz używany do 1939 r. Kirkut został w 2005 r. uporządkowany i zabezpieczony nowym ogrodzeniem.

Dawna ulica Fabryczna, później Waryńskiego, prowadząca do Zakładów Papierniczych „Solali”, otrzymała imię budowniczego kościoła Księdza Prałata Stanisława Słonki. Przy tej ulicy postawiona została kapliczka przydrożna z figurą Matki Bożej z Nazaretu dla upamiętnienia jubileuszu roku 2000. Kapliczkę projektował prof. Czesław Dźwigaj, wykonał rzeźbiarz Grzegorz Kuśnierz, a figurka została przywieziona z Loreto. W sumie na terenie parafii znajduje się 20 kapliczek i krzyży przydrożnych.

Na terenie parafii św. Floriana mieszkają siostry Salwatorianki (od 1974 r.), które mają swój dom oraz kaplicę p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Konopnickiej, przylegającej do placu kościelnego od strony wschodniej.