Katechizacja i duszpasterstwo nauczycieli
Żywiec - Zabłocie
Katechizacja
Misję kanoniczną do nauczania religii w naszej parafii mają księża wikariusze: ks. mgr Ariel Stąporek, ks. mgr Przemysław Gorzołka, ks. mgr Filip Magiera, katecheta ks. mgr Klaudiusz Dzikir oraz panie katechetki: mgr Zuzanna Piątek, mgr Aleksandra Fiedor i mgr Anna Tomaszek. Katechizacją objęte są dzieci 5 i 6-letnie oraz dzieci i młodzież w następujących placówkach:
  1. Przedszkole nr 1, ul. Tetmajera, tel. 33 861 2717
  2. Przedszkole nr 10, ul. Browar Kolonia 44, tel. 33 861 5592.
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego, ul. Ks. prał. Stanisława Słonki 14, tel. 33 861 2045
  4. Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 26, tel. 33 475 6869
  5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej, ul. Szkolna 2, tel. 33 861 2175
Dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej mają spotkania formacyjne w kościele jeden raz w miesiącu w terminach podawanych przez księdza katechetę.
Młodzież klas VII SP i kl. II gimn. pochodząca z naszej parafii (uczęszczająca do różnych szkół) ma spotkania formacyjne w kościele w trzecie piątki miesiąca o godz. 17.00. Celem spotkań jest przygotowanie do Bierzmowania.


Duszpasterstwo Nauczycieli
Od 1987 r. organizowane są w naszym kościele i na plebanii spotkania nauczycieli. Obecnie odbywają się one z okazji świąt Bożego narodzenia i Wielkanocy i połączone są ze Mszą świętą oraz dzieleniem się opłatkiem lub święconym jajkiem. Spotkania te są okazją do modlitwy i rozmowy, dzięki czemu tworzy się wspólnota ludzi, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia i przyszłość Ojczyzny.

Obecnie pogłębiła się więź nauczycieli i wychowawców z Kościołem za sprawą szkolnej katechezy i obecności księży i katechetów w szkole. Służy to sprawie kształtowania serc i umysłów młodych ludzi w oparciu o ponadczasowe wartości. Pomocą w tej dziedzinie jest chętnie czytany miesięcznik „Wychowawca”. Pozytywnym przeżyciem dla nauczycieli oraz uczniów są odwiedziny księdza biskupa w szkołach w ramach wizytacji kanonicznej parafii.