Katechizacja i duszpasterstwo nauczycieli
Żywiec - Zabłocie
Katechizacja
Misję kanoniczną do nauczania religii w naszej parafii mają księża wikariusze: ks. mgr Jakub Michalik, ks. mgr Michał Marek, dk Kamil Bywalec, katecheci: ks. mgr Klaudiusz Dziki, dk mgr Maciej Pawlik (z Radziechów)i oraz  katechecii: mgr Zuzanna Piątek, mgr Aleksandra Fiedor,i mgr Anna Tomaszek oraz mgr Mateusz Kania. Katechizacją objęte są dzieci 5 i 6-letnie oraz dzieci i młodzież w następujących placówkach:
  1. Przedszkole nr 1, ul. Tetmajera, tel. 33 861 2717
  2. Przedszkole nr 10, ul. Browar Kolonia 44, tel. 33 861 5592.
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego, ul. Ks. prał. Stanisława Słonki 14, tel. 693 821 227
  4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 26, tel. 33 475 6869
  5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej, ul. Szkolna 2, tel. 33 861 2175
  6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II, ul. Podlesie 63
  7. Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów, ul. Podlesie 63
Dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej mają spotkania formacyjne w kościele jeden raz w miesiącu. Terminy spotkań pod hasłem SAKRAMENTY.
Młodzież klas VII i VIII SP i pochodząca z naszej parafii (uczęszczająca także do różnych szkół) ma spotkania formacyjne, których celem jest przygotowanie do Bierzmowania. Terminy spotkań pod hasłem SAKRAMENTY.


Duszpasterstwo Nauczycieli
Od 1987 r. organizowane są w naszym kościele i na plebanii spotkania nauczycieli. Obecnie odbywają się one z okazji świąt Bożego narodzenia i Wielkanocy i połączone są ze Mszą świętą oraz dzieleniem się opłatkiem lub święconym jajkiem. Spotkania te są okazją do modlitwy i rozmowy, dzięki czemu tworzy się wspólnota ludzi, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia i przyszłość Ojczyzny.

Obecnie pogłębiła się więź nauczycieli i wychowawców z Kościołem za sprawą szkolnej katechezy i obecności księży i katechetów w szkole. Służy to sprawie kształtowania serc i umysłów młodych ludzi w oparciu o ponadczasowe wartości. Pomocą w tej dziedzinie jest chętnie czytany miesięcznik „Wychowawca”. Pozytywnym przeżyciem dla nauczycieli oraz uczniów są odwiedziny księdza biskupa w szkołach w ramach wizytacji kanonicznej parafii.