Oaza Młodzieży
Żywiec - Zabłocie
Już od wielu lat w naszej parafii istnieje Oaza Młodzieży. Grupa zrzesza młodych naszej parafii w wieku od 13 do 20 lat. Celem cotygodniowych spotkań jest nie tylko wspólne spędzanie czasu w przykościelnej salce, ale także bezinteresowna służba Jezusowi Chrystusowi i Jego Mistycznemu Ciału – Kościołowi. Oaza aktywnie uczestniczy w życiu parafii oraz chętnie gromadzi się na uroczystościach kościelnych.

Młodzież, która przychodzi na Oazę została zaproszona do tego grona najczęściej przez swoich przyjaciół lub szkolnych kolegów. Oaza to sposób pomocy młodym ludziom w tym trudnym wieku jakim jest okres dojrzewania , tzw. okres buntu, w którym młode osoby nie zawsze potrafią zrozumieć otaczający ich świat.

Spotkania odbywają się w każdy piątek w kościele o godz. 18.00, a po Mszy świętej w salce katechetycznej na przygotowaniu śpiewu na niedzielę, zaś o godzinie 19:00 rozpoczynają się spotkania formacyjne. Spotkania te odbywają się w dwóch grupach, jedna zostaje w salce, druga korzysta dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 z tamtejszej sali gimnastycznej.

Warto zauważyć, że dzisiejszym świecie dość często można spotkać się z zafałszowanym obrazem Oazy, zwłaszcza wśród młodzieży. Wiele osób, które nigdy nie miało styczności z tego typu grupą sądzą, że spotkania polegają na długiej modlitwie. Ale nie tylko o modlitwę idzie. Modlitwa jest tylko środkiem do osiągnięcia zamierzenia, którym jest głębsze zrozumienie chrześcijaństwa.

Ostatnio powstała nawet taka inicjatywa, aby wspólnie z lektorami włączyć się w przygotowanie i uczestnictwo we Mszy św. pierwszo-czwartkowej sprawowanej w naszym kościele parafialnym w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Modlitwą otaczamy naszych duszpasterzy, siostry zakonne pracujące w naszej parafii jak również rodaków. Poza tym w niedzielę o godz. 9.00 Oaza włącza się w liturgię uświetniając ją swoim śpiewem.

Oaza ma także swoje tradycje. Co roku od dnia 30 października do 2 listopada jest przeprowadzana akcja „ZNICZ”, podczas której rozprowadzane są znicze przy cmentarzu parafialnym. Dochód ze sprzedaży zniczy przeznaczany jest na coroczną letnią wycieczkę.

W okresie bożonarodzeniowym Oaza organizuje sprzedaż tzw. sianka na stół wigilijny. Co roku wraz z grupą Dzieci Maryi odwiedza chorych zanosząc im ręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi. Oaza również pomaga przy ubieraniu choinek i szopki na Boże Narodzenie, jak również przygotowuje śpiew na Triduum Paschalne oraz w miarę możliwości organizuje misterium Męki Pańskiej.

Oaza Młodzieży to grupa, która aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła. Potrafi łączyć przyjemne z pożytecznym. Wspólne zaangażowanie młodzieży na pewno zaowocuje w ich przyszłym życiu wiary.

Serdecznie zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół średnich do współtworzenia tej grupy. Spotykamy się w piątek o godzinie 18:00. Obecnym opiekunem Oazy jest ks.Robert Oczkowski.