Sakramenty
Żywiec - Zabłocie
CHRZEST ŚWIĘTY udzielany jest w II niedzielę miesiąca o godz.10.30 oraz dodatkowo w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu świętego przedstawiając akt urodzenia dziecka, metrykę swojego ślubu oraz nazwiska i adresy rodziców chrzestnych – praktykujących katolików (jeżeli są spoza parafii, potrzebne są zaświadczenia od ich proboszczów). W piątek poprzedzający Chrzest odbywa się spotkanie dla rodziców i chrzestnych (mieszkających w Żywcu) w sali katechetycznej o godz. 18.45. Zapraszamy do uroczystego błogosławieństwa dzieci „Na roczek” podczas Mszy świętej w III niedzielę miesiąca o godz. 10.30.


UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
odbywa się corocznie w II niedzielę maja o godz. 10.30. Dzieci uczą się systematycznie wiadomości katechizmowych i zdają egzaminy podczas lekcji religii. Duchowym przygotowaniem jest uczestnictwo we Mszy świętej w niedzielę i święta oraz udział w nabożeństwach odprawianych w ciągu roku liturgicznego. Ponadto organizowane są wspólne spotkania w kościele dla uczniów klas III. Konieczne jest zaangażowanie rodziców i przykład pobożności ze strony wszystkich domowników.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. 2018/2019 - ks. Przemysław


1. Przygotowanie dalsze
- udział we Mszy św. niedzielne] i świątecznej,
- udział w nabożeństwach różańcowych i Roratach.

2. Spotkania w kościele
- zebranie Rodziców 21 IX 2018 po Mszy wieczornej,
- poświęcenie Różańców 30 IX 2018 o godz. 12:00,
- poświęcenie modlitewników 9 XI 2018 o godz. 16.00,
- poświęcenie medalików 8 XII 2018 o godz. 18.00,
- śpiew kolęd 18 I 2019 o godz. 16.00,
- odnowienie Chrztu ze świecami 1 III 2019 o godz. 16.00,
- udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach,
- udział w Triduum Paschalnym.

3. Przygotowanie bliższe
- spotkania w kościele 24 IV, 26 IV, 7 V, 9 V 2019 o godz. 16.30,
- przygotowanie kościoła przez rodziców 9 V i 10 V 2019 o godz. 18.30,
- spowiedź święta 11 V 2019 o godz. 16.30.

4. Uroczystość I Komunii św. 12 V 2019 o godz. 10.30
- Nabożeństwo popołudniowe w niedzielę o godz. 15.00,    
- Biały Tydzień - godz. 18.00: Msza święta i nabożeństwo majowe.


BIERZMOWANIE
udzielane jest młodzieży z naszej parafii uczęszczającej do klas gimnazjalnych i kl. VIII SP. Przygotowanie rozpoczyna się już w klasie VII. Przez cały rok kandydaci zdają egzaminy z katechizmu. Obowiązują spotkania formacyjne w kościele oraz spotkania w grupach w szkole. Duchowym przygotowaniem jest comiesięczna spowiedź święta i Komunia pierwszopiątkowa, uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz udział w nabożeństwach odprawianych w ciągu roku liturgicznego. Pomocą dla kandydatów jest notatnik i katechizm dla bierzmowanych.

Bierzmowanie młodzieży kl. VIII SP i kl. III G. w dniu 8 XI 2018 r.

Spotkanie z rodzicami w czwartek 13 IX 2018 godz. 18.00 - Msza święta i konferencja

Wspólne spotkania w kościele w czwartki o godz. 18.00: 13 IX, 11 X, 2018

Spotkania w grupach w Szkole Podstawowej nr 9 w środy o godz. 17.00: 19 IX, 17 X 2018

Rekolekcje w Rajczy (Ośrodek Rekolekcyjny) 12 - 14 X 2018

Egzamin wewnętrzny
1. podczas rekolekcji
2. w sali katechetycznej

Dni skupienia w kościele
sobota 3 XI 2018 godz. 8.00 - spotkanie z wizytatorem w kościele
poniedziałek 5 XI 2018 godz. 17.00 - liturgia Bierzmowania, śpiew i Msza św.
wtorek 6 XI 2018 godz. 17.00 - liturgia Bierzmowania, śpiew i Msza św.  
środa 7 XI 2018 godz. 17.00 - spowiedź od g. 17.00 i Msza św.
czwartek 8 XI 2018 godz. 17.00 – Sakrament Bierzmowania.

Przygotowanie do Bierzmowania młodzieży kl. VII SP::

Inauguracyjne spotkanie w kościele we wtorek 18 IX 2018 r. o godz. 18.00.

Wspólne spotkania w kościele w czwartki o  godz. 18.00:
2018: 18 X, 15 XI, 6 XII;  2019: 17 I, 7 II, 14 III, 16 V, 13 VI, 5 IX.  

Spotkania w grupach w Szkole Podstawowej nr 9 we wtorki o godz. 17.00:
2018: 20 XI, 11 XII;  2019: 22 I, 26 II, 19 III, 21 V, 18 VI, 10 IX.


SPRAWY PRZEDŚLUBNE załatwiamy 3 miesiące wcześniej. Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są: dowód osobisty, metryka Chrztu świętego i świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej. Po spisaniu protokołu głoszone są zapowiedzi, narzeczeni przystępują do spowiedzi świętej, uczestniczą w konferencjach (w Domu Katolickim w Żywcu, przy ul. Zamkowej) i załatwiają formalności w USC (zaświadczenie do zawarcia ślubu konkordatowego). Podczas drugiego spotkania przed ślubem uzupełnia się dokumenty, podaje się nazwiska i adresy świadków ślubu oraz odbywa się rozmowa duszpasterska.
Konferencje dla narzeczonych w auli Domu Katolickiego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Zamkowa 12 w roku 2019;

I seria 8 - 10 lutego: piątek godz. 18.00, sobota godz. 16.00, niedziela godz. 14.00.

II seria 15 - 17 marca: piątek godz. 18.00, sobota godz. 16.00, niedziela godz. 14.00.

III seria 10 - 12 maja: piątek godz. 18.00, sobota godz. 16.00, niedziela godz. 14.00.

IV seria 27 - 29 września: piątek godz. 18.00, sobota godz. 16.00, niedziela godz. 14.00.

V seria 25 - 27 października: piątek godz. 18.00, sobota godz. 16.00, niedziela godz. 14.00.

VI seria 15 - 17 listopada: piątek godz. 18.00, sobota godz. 16.00, niedziela godz. 14.00.

Na zakończenie konferencji w niedzielę uczestnictwo we Mszy świętej o godz. 16.00 w Katedrze.

Program konferencji w kolejne dni: I Małżeństwo jako sakrament. Etyka małżeńska. II Odpowiedzialne rodzicielstwo. Metody poznawania płodności. Sakrament pojednania (wykład). Psychologia życia rodzinnego. III Uczestnictwo we Mszy św. (wykład). Apostolstwo rodziny w Kościele. Msza św. w Katedrze.
Nie trzeba dokonywać wcześniejszego zapisu na konferencje.

Narzeczeni są zobowiązani także do trzech spotkań w Katolickiej Poradni dla Narzeczonych i Małżeństw.
Poradnia dla narzeczonych i małżonków
czynna jest w Domu Katolickim w Żywcu w sali na parterze we wtorki o godz. 18.00
oraz w Domu Katechetycznym w Żywcu Zabłociu w środy o godz. 18.45.


ZGŁOSZENIA DO CHORYCH
przyjmujemy po Mszach świętych w zakrystii, w nagłym wypadku o każdej porze. Systematycznie odwiedzamy chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca przed południem oraz przed świętami podczas rekolekcji parafialnych.


POGRZEB
można zgłosić bez względu na czas urzędowania w kancelarii. Po ustaleniu terminu dokonuje się zapisu w księgach metrykalnych okazując akt zgonu, kartę zgonu i zaświadczenie o przyjętych sakramentach świętych. Jeżeli osoba zmarła mieszkała w innej parafii, potrzebna jest zgoda tamtejszego proboszcza. Osobno trzeba załatwiać sprawy z kierownikiem cmentarza oraz z organistą. Parafia korzysta z cmentarza parafialnego przy ul. Stolarskiej (tel. 609 659 556), z cmentarza Przemienienia Pańskiego przy ul. Komonieckiego (tel. 33-861 44 69) oraz z cmentarza komunalnego przy ul. Stolarskiej (Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Zamkowa 14, tel. 33-475-11-30 lub 33-475-11-37).


DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
można przystąpić w kościele podczas każdej Mszy świętej w niedzielę, święta i dni powszednie. Dodatkową okazją jest każdy I piątek w godz. 15.00 – 18.30 oraz wyznaczony dzień podczas rekolekcji parafialnych. Jest też czynny stały konfesjonał w Konkatedrze w Żywcu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-11.00.


MSZE ŚWIĘTE
można zamawiać w zakrystii po nabożeństwach oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. Rezerwowane są wspólne Msze święte o błogosławieństwo dla dzieci „Na roczek” w III niedzielę miesiąca o godz. 10.30 oraz Msze święte dziękczynne w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa w II piątek miesiąca o godz. 18.00.