Sakramenty
Żywiec - Zabłocie
CHRZEST ŚWIĘTY udzielany jest w II niedzielę miesiąca o godz.10.30 oraz dodatkowo w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu świętego przedstawiając akt urodzenia dziecka, metrykę swojego ślubu oraz nazwiska i adresy rodziców chrzestnych – praktykujących katolików (jeżeli są spoza parafii, potrzebne są zaświadczenia od ich proboszczów). W piątek poprzedzający Chrzest odbywa się spotkanie dla rodziców i chrzestnych (mieszkających w Żywcu) w sali katechetycznej o godz. 18.45. Zapraszamy do uroczystego błogosławieństwa dzieci „Na roczek” podczas Mszy świętej w III niedzielę miesiąca o godz. 10.30.


UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
odbywa się corocznie w II niedzielę maja o godz. 10.30. Dzieci uczą się systematycznie wiadomości katechizmowych i zdają egzaminy podczas lekcji religii. Duchowym przygotowaniem jest uczestnictwo we Mszy świętej w niedzielę i święta oraz udział w nabożeństwach odprawianych w ciągu roku liturgicznego. Ponadto organizowane są wspólne spotkania w kościele dla uczniów klas III. Konieczne jest zaangażowanie rodziców i przykład pobożności ze strony wszystkich domowników.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. 2017/2018 – ks. Przemysław


1. Przygotowanie dalsze
   - spotkanie rodziców – piątek 29 IX 2017 godz. 18.00,
   - udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
   - udział w nabożeństwach różańcowych i Roratach.

2. Spotkania w kościele:
  - poświęcenie modlitewników 17 XI 2017 godz. 16.00,
  - poświęcenie medalików 8 XII 2017 godz. 16.00,
  - śpiew kolęd 19 I 2018 o godz. 16.00,
  - udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach wielkopostnych i majowych.
  - udział w triduum paschalnym,
  - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami podczas Mszy św. 6 IV 2018 o godz. 16.00
  - udział w Misjach św. - odnowienie Chrztu ze świecami

3. Przygotowanie bliższe
   - spotkania w kościele 24 IV, 26 IV, 8 V, 10 V 2018 godz. 16.30,
  - przygotowanie kościoła przez rodziców 10 V i 11 V 2018 godz. 18.30,
  - spowiedź święta 12 V 2018 godz. 16.30.

4. Uroczystość I Komunii św. 13 V 2018 godz. 10.30,
  - Nabożeństwo popołudniowe w niedzielę o godz. 15.00,
  - Biały Tydzień – godz. 18.00: Msza św. i nab. majowe


BIERZMOWANIE
udzielane jest młodzieży z naszej parafii uczęszczającej do klas gimnazjalnych i kl. VIII SP. Przygotowanie rozpoczyna się już w klasie VII. Przez cały rok kandydaci zdają egzaminy z katechizmu. Obowiązują spotkania formacyjne w kościele oraz spotkania w grupach w szkole. Duchowym przygotowaniem jest comiesięczna spowiedź święta i Komunia pierwszopiątkowa, uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz udział w nabożeństwach odprawianych w ciągu roku liturgicznego. Pomocą dla kandydatów jest notatnik i katechizm dla bierzmowanych.

Przygotowanie do Bierzmowania 2018 - ks. Filip

Przed wakacjami - kl. VII SP i kl. II G.:

Wspólne spotkania w kościele w czwartki o godz. 18.00:
22 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca.

Spotkania w grupach w Szkole Podstawowej nr 9 w środy o godz. 17.00:
28 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca.

Po wakacjach - kl. VIII SP i kl. III G.:

Wspólne spotkania w kościele w czwartki o godz. 18.00:
13 września, 11 października.

Spotkania w grupach w Szkole Podstawowej nr 9 w środy o godz. 17.00:
19 września, 17 października.

Po wakacjach - kl. VII SP:

Wspólne spotkania w kościele o  godz. 18.00:
18 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Spotkania w grupach w Szkole Podstawowej nr 1 w środy o godz. 17.00:
21 listopada, 19 grudnia.

Spotkania przed Bierzmowaniem:

Spotkanie z rodzicami
………………………….. - Msza święta i konferencja

Rekolekcje w Rajczy (Ośrodek Rekolekcyjny)

Egzamin wewnętrzny
1. podczas rekolekcji
2. w sali katechetycznej

Dni skupienia w kościele
……………………….. - spotkanie z wizytatorem w kościele
……………………….. - liturgia Bierzmowania, śpiew i Msza św.
……………………….. - liturgia Bierzmowania, śpiew i Msza św.  
……………………….. - spowiedź od g. 17.00 i Msza św.
........................ - Sakrament Bierzmowania


SPRAWY PRZEDŚLUBNE
załatwiamy 3 miesiące wcześniej. Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są: dowód osobisty, metryka Chrztu świętego i świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej. Po spisaniu protokołu głoszone są zapowiedzi, narzeczeni przystępują do spowiedzi świętej, uczestniczą w konferencjach (w Domu Katolickim w Żywcu, przy ul. Zamkowej) i załatwiają formalności w USC (zaświadczenie do zawarcia ślubu konkordatowego). Podczas drugiego spotkania przed ślubem uzupełnia się dokumenty, podaje się nazwiska i adresy świadków ślubu oraz odbywa się rozmowa duszpasterska.
Konferencje dla narzeczonych w auli Domu Katolickiego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Zamkowa 12:

I seria: piątek 16.02.2018 godz. 18.00, sobota 17.02.2018 godz. 16.00, niedziela 18.02.2018 godz. 14.00.

II seria: piątek 9.03.2018 godz. 18.00, sobota 10.03.2018 godz. 16.00, niedziela 11.03.2018 godz. 14.00.

III seria: piątek 20.04.2018. godz. 18.00, sobota 21.04.2018 godz. 16.00, niedziela 22.04.2018 godz. 14.00.

IV seria: piątek 25.05.2018 godz. 18.00, sobota 26.05.2018 godz. 16.00, niedziela 27.05.2018 godz. 14.00.

V seria: piątek 15.06.2018 godz. 18.00, sobota 16.06.2018 godz. 16.00, niedziela 17.06.2018 godz. 14.00.

VI seria: piątek 12.10.2018 godz. 18.00, sobota 13.10.2018 godz. 16.00, niedziela 14.10.2018 godz. 14.00.

VII seria: piątek 16.11.2018 godz. 18.00, sobota 17.11.2018 godz. 16.00, niedziela 18.11.2018 godz. 14.00.

Na zakończenie konferencji w niedzielę uczestnictwo we Mszy świętej o godz. 16.00 w Katedrze.
Program konferencji w kolejne dni: I Małżeństwo jako sakrament. Etyka małżeńska. II Odpowiedzialne rodzicielstwo. Metody poznawania płodności. Sakrament pojednania (wykład). Psychologia życia rodzinnego. III Uczestnictwo we Mszy św. (wykład). Apostolstwo rodziny w Kościele. Msza św. w Katedrze.
Nie trzeba dokonywać wcześniejszego zapisu na konferencje.

Poradnia dla narzeczonych i małżonków
czynna jest w Domu Katolickim w Żywcu w sali na parterze we wtorki o godz. 18.00
oraz w Domu Katechetycznym w Żywcu Zabłociu w środy o godz. 18.45.


ZGŁOSZENIA DO CHORYCH
przyjmujemy po Mszach świętych w zakrystii, w nagłym wypadku o każdej porze. Systematycznie odwiedzamy chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca przed południem oraz przed świętami podczas rekolekcji parafialnych.


POGRZEB
można zgłosić bez względu na czas urzędowania w kancelarii. Po ustaleniu terminu dokonuje się zapisu w księgach metrykalnych okazując akt zgonu, kartę zgonu i zaświadczenie o przyjętych sakramentach świętych. Jeżeli osoba zmarła mieszkała w innej parafii, potrzebna jest zgoda tamtejszego proboszcza. Osobno trzeba załatwiać sprawy z kierownikiem cmentarza oraz z organistą. Parafia korzysta z cmentarza parafialnego przy ul. Stolarskiej (tel. 609 659 556), z cmentarza Przemienienia Pańskiego przy ul. Komonieckiego (tel. 33-861 44 69) oraz z cmentarza komunalnego przy ul. Stolarskiej (Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Zamkowa 14, tel. 33-475-11-30 lub 33-475-11-37).


DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
można przystąpić w kościele podczas każdej Mszy świętej w niedzielę, święta i dni powszednie. Dodatkową okazją jest każdy I piątek w godz. 15.00 – 18.30 oraz wyznaczony dzień podczas rekolekcji parafialnych. Jest też czynny stały konfesjonał w Konkatedrze w Żywcu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-11.00.


MSZE ŚWIĘTE
można zamawiać w zakrystii po nabożeństwach oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. Rezerwowane są wspólne Msze święte o błogosławieństwo dla dzieci „Na roczek” w III niedzielę miesiąca o godz. 10.30 oraz Msze święte dziękczynne w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa w II piątek miesiąca o godz. 18.00.