Dzieci Maryi
Żywiec - Zabłocie
Stowarzyszenie Dzieci Maryi powstało w Żywcu – Zabłociu w 1998 r. w miejsce istniejącej wcześniej scholi dziecięcej. Ruch ten, którego celem jest szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia NMP, zrzesza w swoich szeregach dzieci ze szkoły podstawowej. Podczas przyjęcia do Stowarzyszenia otrzymują medale Niepokalanej objawione św. Katarzynie Labouré.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 (do godz. 10.30) w sali katechetycznej. Formacja Dzieci Maryi odbywa się w oparciu o zgłębianie treści Pisma świętego, przygotowanie niedzielnej liturgii, wspólny śpiew, a także wesołą zabawę. Dzieci czynnie uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej w swoich uroczystych strojach i ze sztandarem. Prowadzą śpiew, modlitwę wiernych, przygotowują procesję z darami. Są obecne także podczas uroczystości parafialnych i nabożeństw. Ponadto w okresie przedświątecznym odwiedzają chorych po domach. Obecnie grupą opiekuje się ks.Michał Marek.