Akcja Katolicka
Żywiec - Zabłocie
Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 7 kwietnia 1997 r. Zgłosiło się wtedy 30 osób chętnych do apostolskiej działalności w parafii, rekrutujących się w większości spośród uczestników pielgrzymek do Rzymu i St. Florian. W dniu 23 listopada 1997 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz powołał dekretem Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Żywcu - Zabłociu i mianował asystenta kościelnego w osobie księdza proboszcza Stanisława Kozieła oraz prezesa p. Władysława Foksę. Od 2000 r. prezesem POAK jest p. Urszula Ścieszka (czwartą kadencję).

Głównym celem istnienia POAK jest pogłębianie formacji duchowej przez modlitwę, świadome uczestnictwo w liturgii, czynne zaangażowanie się w działalność Kościoła oraz integracja środowiska parafialnego. Spotkania formacyjne odbywają się pod opieką księdza proboszcza w trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 (od listopada do marca o godz. 16.30).

Z inicjatywy Akcji Katolickiej postawiona została przed kościołem figura św. Floriana. Od początku swego istnienia POAK opiekuje się świetlicą parafialną dla dzieci. Tradycyjnie w Adwencie rozprowadza świece wigilijne w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Przez kilka lat udzielała się też w przekazywaniu unijnej pomocy żywnościowej dla potrzebujących. Pomaga w organizowaniu rejonowych dni skupienia Akcji Katolickiej odbywających się w naszej parafii. W 2007 r. odbyło się w naszej parafii diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.

Zaszczytem dla naszego oddziału POAK było wyróżnienie w 2009 r. honorowego prezesa Władysława Foksy medalem PRO CONSECRATIONE MUNDI. Medal ten otrzymał jako żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, więzień polityczny, działacz środowisk kombatanckich i kustosz pamięci o „żołnierzach wyklętych" oraz pierwszy prezes Akcji Katolickiej w parafii Św. Floriana w Żywcu-Zabłociu.