Żywy Różaniec
Żywiec - Zabłocie
W dniu 31 lipca 1945 r. ks. Stanisław Słonka otrzymał nominację na dyrektora „Żywego Różańca” w Zabłociu. O założonych wówczas Różach świadczy Księga Różańcowa znajdująca się w archiwum parafii. Zapisane są w niej nazwiska parafian należących do Róż Żywego Różańca. Na przykład pod datą 1 stycznia 1960 r. przedstawione są trzy Róże Panien, osiemnaście Róż Niewiast, jedna Róża Mężczyzn oraz dwanaście Róż Dziatwy Szkolnej. W ciągu lat skład Róż zmieniał się, niektóre przestały istnieć, a w ich miejsce powstały nowe.

Aktualnie działa w parafii dwanaście Róż: Maryi Wspomożycielki Wiernych, Matki Bożej Fatimskiej, Św. Faustyny, Św. Heleny, Św. Jana Pawła II, Św. Joanny, Św. Kingi, Św. Maksymiliana, Św. Moniki, Św. O. Pio, Św. Rodziny, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dodać trzeba, iż podczas rekolekcji 20 marca 2002 r. o. Reginald Wiśniewski, dominikanin przyjął uroczyście do Różańca Rodzinnego 316 rodzin naszej parafii (837 osób). Ich imiona zapisane są w Księdze Różańcowej. W archiwum parafii znajduje się również dziewięć ksiąg pamiątkowych z Peregrynacji Różańca w latach 2002 – 2003.