Koło Misyjne Dzieci
Żywiec - Zabłocie
Koło Misyjne Dzieci działa w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Powstało w Tygodniu Misyjnym w październiku 1995 r. Należą do niego dzieci z klas IV – VI. Spotkania odbywają się w szkole dwa razy w miesiącu. Prowadzi je katechetka p. Zuzanna Piątek. Od czasu do czasu gośćmi tych spotkań są misjonarze odwiedzający parafię. Dzieci interesując się tematem misji starają się nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych. W sposób szczególny angażują się w obchody Misyjnego Dnia Dzieci.

W roku szkolnym 2005/2006 Koło aktywnie uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie „Mój szkolny kolega z Afryki”, do którego przystąpiła dyrekcja wraz z nauczycielami i uczniami szkoły. Jego celem było poszerzenie znajomości kontynentu afrykańskiego, ukazanie dorobku polskich misjonarzy oraz uczenie się szacunku dla drugiego człowieka bez względu na to gdzie mieszka i jaki ma kolor skóry. W ramach tego konkursu szkoła nawiązała kontakt z 10-letnią chorą Adiją Hasani i jej młodszą siostrą Rehemą z Morogoro w Tanzanii. Dzieci organizują zbiórkę dobrowolnych ofiar, aby pomóc dziewczynkom w rehabilitacji i w nauce.

Co roku w Święto Trzech Króli dzieci z Koła Misyjnego przebierają się za kolędników misyjnych i zbierają ofiary na potrzeby misyjne naszego rodaka ks. Konrada Caputy, misjonarza w Tanzanii. W czerwcu 2011 r. ks. Konrad przyjechał do Polski z grupą dziewięciu dziewcząt – sierot ze stacji misyjnej w Shirati i odwiedził z nimi naszą szkołę podstawową.