Grupa Maryjna Św. Ludwika
Żywiec - Zabłocie
Grupa ta powstała z inicjatywy ks. dr Marka Studenskiego i o.. Tomasza Tlałki OSPPE z Zakonu Paulinów. Działalność swoją zainaugurowała uroczystą Mszą świętą w 2-gi dzień Zielonych Świąt 2000 r., podczas której wszyscy członkowie z zapalonymi świecami składali przyrzeczenie Matce Najświętszej i podpisywali otrzymane legitymacje. Zrzesza ona ok. 50 osób; opiekunem jest ks. dr Marek Studenski.

Spotkania odbywają się raz na kwartał. Składają się na nie: wspólny różaniec, Msza święta i agapa. Podczas agapy w sali katechetycznej głoszona jest katecheza, odbywa się dyskusja i przytaczane są osobiste świadectwa pomocy Bożej w codziennym życiu. Atmosfera tych spotkań utwierdza członków Grupy w przeżywaniu życia w Chrystusie i z Matką Najświętszą.