Z życia parafii
Żywiec - Zabłocie
W każdej parafii i w każdym kościele naszej diecezji Bielsko-Żywieckiej w ustalonym porządku, codziennie jedna świątynia jest przez cały dzień otwarta, a wystawiony w niej Najświętszy Sakrament zachęca wiernych do osobistej modlitwy oraz adoracji w grupach i wspólnotach, działających w danej parafii.

PROGRAM ADORACIA W KOŚCIELE ŚW. FLORIANA WE WTOREK 13 LUTEGO 2018
       
7.00  Msza święta i wystawienie Najświętszego Sakramentu

8.00  prowadzenie adoracji: Akcja Katolicka (Różaniec cz.1)

9.00  prowadzenie adoracji: Koło Misyjne (Różaniec cz.2)

10.00  prowadzenie adoracji: Apostolstwo Dobrej Śmierci (Koronka)

11.00  prowadzenie adoracji: Róża Św. O. Pio (Różaniec cz.3)

12.00  prowadzenie adoracji: Wspólnota Służebnica Ducha

13.00  prowadzenie adoracji: Róża Św. Jana Pawła II (Różaniec cz.4)

14.00  prowadzenie adoracji: Hospicjum Św. Faustyny

15.00  prowadzenie adoracji: Oaza Rodzin

16.00  prowadzenie adoracji: Dzieci Maryi

17.00  prowadzenie adoracji: Oaza Młodzieży

18.00  Msza święta na zakończenie adoracji
            
Prosimy parafian o udział w adoracji, a grupy duszpasterskie o prowadzenie modlitwy. Poświęcony czas ofiarujmy w intencjach naszej diecezji oraz duszpasterstwa w naszej parafii erygowanej w 1948 r.
„Każdy z nas może być królem, nie tylko dziś...” - tak kończył homilię ks. bp Roman Pindel podczas Mszy św. w kościele św. Floriana, spod którego wyruszył w tym roku wyjątkowo uroczysty królewski orszak. W 750. rocznicę powstania Żywca szli w nim mieszkańcy całego miasta oraz liczni goście z dawnych wieków.
- Mędrcy świata, monarchowie, my też chcemy widzieć Dziecię, które nie ma tronu i berła nie dzierży, a jest Królem królów - mówił ks. prał. Stanisław Kozieł, witając zgromadzonych w kościele św. Floriana w Żywcu-Zabłociu, na czele z biskupem Romanem Pindlem, obchodzącym tego dnia 4. rocznicę sakry biskupiej. - Niech Korowód Trzech Króli, w którym tak licznie uczestniczymy, zjednoczy nas w wierze, nadziei i miłości - dla dobra Kościoła i Ojczyzny - dodał proboszcz zabłockiej parafii.


- Niech nasz udział w tej Eucharystii, wsłuchanie się w słowo Boże i otwarcie się na łaskę, zaowocuje naszą radością i takim przekonującym głoszeniem zbawienia w Jezusie nowonarodzonym - tym głoszeniem, które się dokonuje w Orszaku Trzech Króli. W tym orszaku każdy może być królem, który szuka, znajduje, oddaje pokłon i ogłasza tym, którzy nie znają, albo niedostatecznie znają Jezusa - zachęcał bp Pindel.
- Wyruszamy radośni i z poczuciem bezpieczeństwa. Znamy dobrze drogę, bo wielu z nas wielokrotnie przechodzi nią przez rzekę, przemierzając trasę miedzy Żywcem a Zabłociem. A kiedy już ogłosimy narodziny Zbawiciela, oddamy Mu pokłon i wyśpiewamy naszą radość, będziemy wracać do naszego domu, zabierając koronę albo inną pamiątkę - bo każdy z nas może być dzisiaj królem, który odnalazł poszukiwane Dziecię i to, co jest ważne dla naszej wiary. Każdy też może udać się radośnie do szopy i do Dzieciątka. Każdy też może znaleźć powód do radości, nie tylko dziś dołączając się do Orszaku Trzech Króli, ale głosząc zbawienie całym swoim życiem i swoim słowem - mówił bp Roman Pindel w homilii.
Zaraz po zakończeniu modlitwy zgromadzeni w świątyni i wokół niej zaczęli formować królewski orszak. Na czele szła kilkudziesięcioosobowa grupa spotykanych tylko w Zabłociu kolędników - Jukace Zabłoccy. Ich oryginalne stroje i odgłos trzaskających batów przyciągały na trasę orszaku licznych obserwatorów. Za nimi wędrowały grupy w strojach regionalnych, a także dostojna Asysta Żywiecka, małe aniołki i kolędnicy misyjni.
Potem w królewskim orszaku wędrowali bohaterowie żywieckiej historii: w strojach z dawnych epok pojawili się przedstawiciele husarii z Chorągwi Żywieckiej, król Jan Kazimierz, właściciele Żywca Habsburgowie, a także Andrzej Komoniecki - słynny wójt żywiecki i autor księgi o dziejach miasta.
Za nimi podążali bp Roman Pindel i duszpasterze żywieckich parafii oraz burmistrz Antoni Szlagor i inni przedstawiciele władz, a następnie królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, którzy podróżowali konno, tuż przed dworzanami i rzeszą mieszkańców Żywca.
Kiedy dotarli na Rynek, kilkutysięczny tłum zgromadził się przed Świętą Rodziną. W tę rolę wcielili się Monika i Mateusz Piecuchowie z córeczką Ritą i synem Jasiem. Dla rodziny z parafii św. Floriana nie był to debiut - wcześniej wystąpili już także w parafialnych jasełkach. W otoczeniu gromady małych aniołków oczekiwali na przybycie Orszaku Trzech Króli wraz z biskupem Romanem Pindlem i duszpasterzami oraz przedstawicielami władz.
Chwilę później przy dźwiękach fanfar swój hołd składali królowie. Król Azji wyznawał Jezusowi: - Tylko Ty jesteś królem i tylko Ty jesteś godzien odebrać cześć od wszelkiego stworzenia! - a jego słudzy złożyli u stóp Dzieciątka kadzidło. Król Europy, przynosząc w darze złoto, dodawał: - Ty jesteś Królem świata i do Ciebie on należy! Uczyń nas ludźmi o złotych sercach! Trzeci król, reprezentujący Afrykę, przyniósł mirrę, symbol cierpienia i prosił: - Naucz nas służyć bliźnim tak jak Ty, Jezu!
A chwilę później wszyscy zgromadzeni wraz z prowadzącym ceremonię Rafałem Sawickim gromko wołali - Witaj Jezu narodzony, tu na sianku położony!
- Wszyscy się cieszymy, wszyscy jesteśmy razem. Niech Orszak Trzech Króli nas wszystkich jednoczy! - apelował burmistrz Antoni Szlagor, dziękując kapłanom, mieszkańcom i gościom za udział w żywieckim świętowaniu.
Ale ten królewski i powszechny hołd mieszkańców Żywca na tym się nie zakończył, bo przed Dzieciątkiem swój pokłon oddali też bohaterowie żywieckiej historii, którzy zapisali się na kartach dziejów miasta. W pięknych strojach z dawnych epok na scenie pokłon przed Jezusem złożyli także wcielający się w role: Karola Stefana Habsburga i jego żony Marii Teresy - przedstawicieli rodu właścicieli dóbr żywieckich; Bożywoja Skrzyńskiego herbu Łabędź z żoną Katarzyną Skrzyńską - średniowiecznych właścicieli żywieckiego Starego Zamku z XV wieku; króla Polski Jana Kazimierza - właściciela państwa żywieckiego w XVII wieku.  Tuż za nim pokłon złożyła królowa Konstancja - matka króla Jana Kazimierza; Krzysztof Czarniecki - starosta żywiecki, ojciec hetmana Stefana Czarnieckiego; marszałek Józef Piłsudski, który gościł w Żywcu-Moszczanicy u rodziny Kępińskich w 1934 r., a także Andrzej Komoniecki z żoną Zofią Kalfasowiczówną - i księgą swojej kroniki Żywca.
Na zakończenie tej części świętowania jego uczestnikom udzielił błogosławieństwa bp Pindel, a Rafał Sawicki i proboszcz konkatedry ks. kan. Grzegorz Gruszecki długo wyliczali osoby i instytucje, które zaangażowały się w przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości. Byli wśród nich młodzi członkowie zespołu "Pilsko", którzy dla uczestników Orszaku przygotowali smakowity bigos. Królewscy dworzanie częstowali też hojnie słodkościami.
Tekst i zdjęcia: Alina Świeży-Sobel, Gość Niedzielny

Niech przeżywanie tajemnicy narodzin Chrystusa, prowadzi nas do pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który jest Miłością. Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku...

Przez przyjęcie kapłana „po kolędzie” zapraszamy Jezusa do naszego życia i naszych domów, których drzwi oznaczamy literami K + M + B + 2018.

Rekolekcje w parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu głosić będzie ks. Tadeusz Szeszko, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Polesia w Łahisznynie na Polesiu na Białorusi

Październik przeżywamy tradycyjnie jako miesiąc modlitwy różańcowej. Przez 31 dni będziemy rozważać tajemnice z życia Jezusa, patrząc na nie oczami Jego Matki. Wraz z Maryją poczujemy radość związaną z poczęciem i pierwszymi latami życia Syna Bożego; razem z Królową Nieba pójdziemy za Jezusem nauczającym i czyniącym wielkie znaki; niczym Umiłowany Uczeń staniemy pod krzyżem Chrystusa, by usłyszeć przejmujące słowa: „Oto Matka Twoja”; wreszcie, razem z Maryją udamy się do Pustego Grobu, skąd z zapałem  pobiegniemy głosić wszystkim niezwykłą nowinę: Jezus Zwyciężył!

    W modlitwę różańcową włącza się cała parafia, szczególnie jednak dzieci i młodzież. To w znacznej mierze oni prowadzić będą rozważania różańcowe i poszczególne „Zdrowaśki”. Naszej modlitwie szczególnie towarzyszyć będą dzieci z Fatimy: Łucja, Hiacynta i Franciszek. W 100. rocznicę objawień fatimskich przypominają nam o wielkim znaczeniu modlitwy o pokój.

    Chcemy naśladować dzieci fatimskie i stawać się świętymi na ich wzór, dlatego przez cały miesiąc będziemy sprawdzać, „Co się w niebie święci, czyli skąd się biorą Święci”. Taki jest tytuł książki, z której dowiemy się o życiu niezwykłych naśladowców Jezusa. Każdego dnia, od poniedziałku do soboty, naszej modlitwie towarzyszyć będzie jedna Postać. Będziemy się modlić o to, byśmy także dołączyli do tego niezwykłego grona!

    Oprócz modlitwy i rozważań, dzieci otrzymają specjalne plansze, które przez cały miesiąc będą zapełniać naklejkami z kolejnymi tajemnicami różańcowymi. Ufamy, że w ten sposób lepiej poznają najważniejsze wydarzenia z życia naszego Pana.

    Ufamy, że modlitwa różańcowa obudzi w nas na nowo zapał w dążeniu do świętości. Totus Tuus, Maria, Totus Tuus!

 

Różaniec 2017 – w dni powszednie 17.15;  w niedzielę 17.30 – przewodniczenie:

Nd  1 X – Parafialna Rada Duszpasterska

Pn   2 X - Kl. I-II SP

Wt  3 X - Kl. III-IV SP

Śr   4 X - Kl. V-VI SP

Cz  5 X - Kl. VII SP

Pt   6 X - Kl. II G.

So  7 X – Kapłani i Siostry - procesja

 

Nd   8 X – Akcja Katolicka

Pn    9 X - Kl. I-II SP

Wt 10 X - Kl. III-IV SP

Śr  11 X - Kl. V-VI SP

Cz 12 X - Kl. VII SP

Pt  13 X - Kl. III G.

So 14 X – Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Nd  15 X – Służebnica Ducha

Pn   16 X - Kl. I-II

Wt  17 X - Kl. III-IV

Śr   18 X - Kl. V-VI

Cz  19 X – Hospicjum Św. Faustyny

Pt   20 X - Kl. II G.

So  21 X – Dzieci Maryi

 

Nd  22 X – Koło Misyjne

Pn   23 X – Kl. I-II SP

Wt  24 X - Kl. III-IV SP

Śr   25 X - Kl. V-VI SP

Cz  26 X - Kl. VII SP

Pt   27 X - Kl. III G.

So  28 X – Oaza Młodzieży

 

Nd  29 X – Oaza Rodzin

Pn  30 X – Liturgiczna Służba Ołtarza

Wt  31 X – Róże Parafialne